Rumah > Berita > Kandungan
Pasaran papan litar bercetak
Apr 12, 2016

Masa lepas lebih 10 tahun, dicetak papan litar industri perkilangan semakin pesat membangun di China, jumlah output, kedua-dua kedudukan pertama di dunia. Oleh kerana produk elektronik yang baru, perang harga berubah struktur rantaian bekalan, pengagihan pendapatan kedua-dua industri, kos dan kelebihan pemasaran, China telah menjadi asas pengeluaran paling penting di dunia daripada papan litar bercetak.